Search results

 1. AITE - DVD - vybrané příklady z MS Excel / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 149-154 .
  article

  article

 2. Hodnocení kvality vysokoškolské přednášky = Quality evaluation of a university lecture / Jan Sedláček, Jiří Štýrský, Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 43 .
  article

  article

 3. K problematice tvorby multimediálních studijních opor / Jan Sedláček .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 330-333 .
  article

  article

 4. K problematice záznamů přednášek / Jan Sedláček .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 416-422 .
  article

  article

 5. Moderní prezentace - DVD / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 155-161 .
  article

  article

 6. Možnosti využití systému pro testování na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové = Options of the usage of the electronical testing system at the Faculty of informatics and management of the University of Hradec Králové / Jan Sedláček, Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 48 .
  article

  article

 7. Od moderní prezentace k umění prezentace = From modern presentation to presentation mastery / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 47 .
  article

  article

 8. Poznámky k multimediální příloze sborníku / Jan Sedláček .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002 [220 s. +]. ISBN 80-7041-509-6 E-learning 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 218-220 .
  article

  article

 9. Primární nástroje manažera v rukou studenta předmětu AITE = Manager primary tools in the hands of students of "AITE" subject / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 204-210 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  article

  article

 10. Školní chemický experiment & e-learning? / Ivan Holý, Jan Sedláček, Jiří Rychtera .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 212-217 .
  article

  article