Search results

 1. Colloque international l'Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique : Kraków - Nitra, 14-21 IX 1980 / direction Ladislav Bánesz, Janusz K. Kozłowski . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1980 . 289 stran .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 2. Colloque international l'Aurignacien et le Gravettien (Périgordien) dans leur cadre écologique : Kraków - Nitra, 14-21 IX 1980 : supplément / direction Ladislav Bánesz, Janusz K. Kozłovski . Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1981 . 109 s, [1] složený l .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 3. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 1998 : zborník referátov zo 17. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu aeneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Dudince 22.-24.9.1998 / Ivan Kuzma (ed.) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999 . 274 stran . ISBN 80-88709-41-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001 : zborník referátov z 20. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Liptovská Sielnica 9.-12.10.2001 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002 . 430 stran . ISBN 80-88709-57-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 5. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004 : zborník referátov z 23. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Skalica 21.-24.9.2004 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2005 . 392 stran . ISBN 80-88709-83-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007 : zborník referátov z 26. pracovného stretnutia bádatel'ov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Michalovce, 24.-27.9.2007 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008 . 308 stran . ISBN 978-80-89315-06-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007

  book

 7. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2010 : zborník referátov z 29. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Vršatské Podhradie, 27.-30.9.2010 / Ivan Cheben, Marián Soják (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013 . 412 stran . ISBN 978-80-89315-43-7 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 8. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013 : zborník referátov z 32. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Rimavská Sobota, 23.-26.9.2013 / Ivan Cheben (editor)  Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017 . 289 stran . ISBN 978-80-8196-006-2 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2013

  book

 9. Popolnicové polia a doba halštatská : zborník referátov z XII. medzinárodnej konferencie "Doba popolnicových polí a doba halštatská" : Hriňová-Poľana 14.-18. máj 2012 / Ondrej Ožďáni (editor)  Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2015 . 261 stran . ISBN 978-80-89315-85-7 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Popolnicové polia a doba halštatská

  book

 10. Ve službách archeologie V. : sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. = In service to archeology V. : this publication marks the 70th birthday of RNDr. Emanuel Opravil, CSc. / uspořádali a k vydání připravili Vladimír Hašek, Rostislav Nekuda, Matej Ruttkay . Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Geodrill ; Nitra : Archeologický ústav, Slovenská akademia vied, 2004 . 362 stran, 46 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh . ISBN 80-7275-051-8 (vázáno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  book

  book