Search results

 1. Analýza zájmu uchazečů o studium učitelství technických předmětů = Analysis of the interest of applicants teaching technical subjects / Pavel Cyrus, Patrik Matejsek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 44-46 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 2. Audiovizuálna učebná pomôcka a jej použitie v praxi = Audiovisual teaching aid and its application in practice / Michal Cimra .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 39-43 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 3. CRELABTE ako alternatívne vyučovanie = CRELABTE as alternative teaching / Rozmarina Dubovská, Jozef Majerík, Petra Staňková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 47-51 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 4. Čiastkové výsledky výskumu využívania interaktívnej tabule v podmienkach vybraných odborných škôl = Partial results of research on interactive whiteboard and its application / Ján Bajtoš, Mária Kašaiová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 13-17 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 5. Experimentální pracoviště zemních tepelných výměníků = Experimental workplace with soil heat exchangers / Pavel Neuberger, Daniel Adamovský, Radomír Adamovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 70-74 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 6. Inovace výuky předmětu aplikace výpočetní techniky využitím multimediálního učebního materiálu Adobe Captivate = Innovation of the education of the subject application computing using the multimedia teaching tool Adobe Captivate / Daniel Novák, Jakub Machala .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 75-78 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 7. Inovace výuky tvorby webových stránek pro internetové obchodování = Innovation of the education for creating websites for internet commerce / Jan Chromý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 56-58 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 8. Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese = Interactive whiteboard as a effective tool in the educational process / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 105-108 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 9. Logistický potenciál průmyslového podniku a jeho systémová využitelnost = Logistic potential of the industry company and its system applicability / Miroslav Merenda .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 67-69 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 10. Metologia kalibracji przemyłowych rezystancyjnych czujników temperatury za pomocą czujnika wzorcowego SPRT = Industrial calibration methodology RTD sensor using a standart SPRT / Kazimierz Rutkowski, Krzysztof Kempkiewicz .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 95-100 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article