Search results

 1. Formy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici / Simona Sámelová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 54-73 .
  article

  article

 2. Lidská sexualita v proměnách současné doby : reflexe "postmoderní" sexuality / Lucie Špráchalová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 262-274 .
  article

  article

 3. Násilie páchané na ženách / Lívia Nemcová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 275-292 .
  article

  article

 4. Omamné a psychotropní látky ve věznicích / Tereza Raszková, Tomáš Kubín .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 179-188 .
  article

  article

 5. Penitenciárna starostlivosť o mladistvých a nevyhnutnosť prevencie kriminality v škole / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 162-178 .
  article

  article

 6. Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov / Mário Dulovics .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 105-117 .
  article

  article

 7. Prevencia sociálno-patologických javov v profesijných činnostiach učiteľov / Lenka Rovňanová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 34-53 .
  article

  article

 8. Preventívna a sociálno-výchovná činnosť sociálnych pedagógov v základních školách na Slovensku / Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 92-104 .
  article

  article

 9. Preventívny charakter pravidelnej záujmovej činnosti v centrách voľného času / Gabriela Citterbergová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 135-146 .
  article

  article

 10. Preventívny výchovný systém saleziánskych stredísk vo voľnom čase žiakov základných a stredných škôl / Mária Kouteková .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 147-161 .
  article

  article