Search results

 1. Čtenářský zájem o Babičku jako interpretační faktor / Jaroslav Machytka .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 55-66 .
  article

  article

 2. K narativnosti Johnovy prózy pro mládež Vojáček Hubáček / Miroslav Bastl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 37-54 .
  article

  article

 3. Kompoziční pojetí antropomorfizace v Říhově Divokém koníku Rynovi / Petr Poslední .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 67-83 .
  article

  article

 4. Neopredelennyje mestoimenija i narečija, obrazovannyje pri pomošči častic -to i - nibuď = Neurčitá zájmena a příslovce tvořená pomocí částic -to a - nibuď / Ružena Bergerova .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 5-22 .
  article

  article

 5. Pojetí cizích slov u žáků pátých ročníků / Alena Svobodová .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 107-124 .
  article

  article

 6. Rozbor textu v postgraduálním studiu / Josef Hubáček .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 85-106 .
  article

  article

 7. Severovýchodočeské rozdíly v kvantitě samohlásek / Bohumír Dejmek .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [126 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977. S. 23-36 .
  article

  article