Search results

  1. Tabulky obvodů a obsahů kruhů, mocnin a odmocnin čísel od 1 do 1000 : příloha k Měřictví pro školy mistrovské, odborné a řemeslnické / Antonín Adámek . V Praze : Nákladem Jednoty českých matematiků a fysiků, 1921 . 20 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u565-1-txt.pdf .
    book

    book