Search results

Records found: 20  
Your query: Author = "Šípek Jiří 1950"
 1. E-learningové zpracování tématu genius loci v rámci předmětu geopsychologie / Jiří Šípek .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 101-105 .
  article

  article

 2. Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace : kapitoly z geopsychologie / Jiří Štyrský [sic], Jiří Šípek . Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 164 s . ISBN 978-80-7435-114-3 (brož.) .   [20, currently available 18, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01810
  Prezenčně1000
  Geograficko psychologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace

  book

 3. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku / Jiří Štyrský, Jiří Šípek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 215 stran . ISBN 978-80-7435-007-8 (brožováno) .   [12, currently available 10, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01000
  Prezenčně2000
  Geografie cestovního ruchu Evropy a světa

  book

 4. Geografie cestovního ruchu Evropy a světa : úvod do geografie, geografie světového hospodářství, geografie cestovního ruchu Evropy a světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací Evropy a dalších světadílů s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku / Jiří Štyrský, Jiří Šípek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 215 stran . ISBN 978-80-7041-442-2 (brožováno) .   [11, currently available 11]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01100
  Geografie cestovního ruchu Evropy a světa

  book

 5. Geografie udržitelného turismu světa v ekonomických, environmentálních a multikulturních souvislostech : metodologie moderní geografie, sociální a ekonomická geografie, geografie turismu a rekreace regionů světa, komparativní geografie a ekonomika : zdroje a možnosti destinací v regionech světa / Jiří Štyrský, Jiří Šípek  Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 234 stran . ISBN 978-80-7435-127-3 (brožováno) .   [8, currently available 6, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Prezenčně2000
  Geografie udržitelného turismu světa v ekonomických, environmentálních a multikulturních souvislostech

  book

 6. Kapitoly z geopsychologie : psychologicko-sociologické souvislosti cestování, turistiky a rekreace / Jiří Šípek, Jiří Štyrský  Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 152 stran . ISBN 978-80-7041-813-0 (brožováno) .   [20, currently available 17, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01710
  Prezenčně2000
  Kapitoly z geopsychologie

  book

 7. Kognice a prožitky jako téma současného života = Cognition and experience as a topic of contemporary life / Jiří Šípek .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 306-310 .
  article

  article

 8. Kvalitní personální management v cestovním ruchu jako podmínka dlouhodobé konkurenceschopnosti / Jiří Šípek, Jiří Štyrský .
  In: Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Hradecké ekonomické dny 2005. s. 246-251 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2005.pdf .
  article

  article

 9. Logoterapie a výuka cizích jazyků - aneb vůle ke smyslu! / Jiří Šípek, Jiří Štyrský .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Vědecký výzkum a výuka jazyků II. s. 68 .
  article

  article

 10. Multikulturní rozdíly návštěvníků : skripta pro lektory kurzu : multikulturalismus jako problém, komunikace a etiketa v odlišném kulturním prostředí, interkulturní rozdíly a jejich překonávání v turismu / Kateřina Venclová, Jiří Štyrský, Jiří Šípek . Chrudim : Vodní zdroje Chrudim, 2013 . 26 s . ISBN 978-80-905154-9-9 (brož.) .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  book

  book