Search results

 1. Aktivizácia poznávacej činnosti prostredníctvom interaktívnych programov / Iveta Šebeňová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 153-158 .
  article

  article

 2. Mimoškolské formy práce v príprave študenta učiteľského zamerania / Iveta Šebeňová, Vladimír Šebeň .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 199-202 .
  article

  article