Search results

 1. Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku / Helena Šimíčková . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2008 . 75 s . ISBN 978-80-7368-570-6 (brož.) : .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Aspekty prvopočátečního čtení, psaní a rozvoje logického myšlení ve světě bezprostředního okolí dítěte předškolního a raného školního věku

  book

 2. Karty ke Slabikáři : vzdělávací obor Český jazyk a literatura / zpracoval kolektiv autorů podle podkladů Heleny Šimíčkové ; ilustrace titulní karty Helena Zmatlíková  Všeň : Nakladatelství ALTER, 2014 . 60 stran . ISBN (Volné listy) .   [4, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0210
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Prvouka 3 : příručka pro učitele / Helena Šimíčková . Olomouc : Prodos, 1997 . 24 s . ISBN 80-85806-11-8 .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
  Prvouka 3

  book

 4. Prvouka pro 3. ročník [základního školství] / Helena Šimíčková ... [et al.] . Olomouc : Prodos, 1997 . 63 s . ISBN 80-85806-94-0 .   [2, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
  book

  book

 5. Příprava studentů na vyučování podtématu RVP "Místo, kde žijeme" / Helena Šimíčková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 52 .
  article

  article

 6. Příprava studentů Učitelství 1. stupně pro vyučování tematického okruhu RVP "Místo, kde žijeme" / Šimíčková Helena .
  In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové, 2005. Příprava učitelů primárního vzdělávání. s. 195-202 .
  article

  article

 7. Umíš správně odpovědět? : cvičení pro samostatnou práci žáků v prvouce a ve čtení pro 2. - 3. ročník / Helena Šimíčková ; ilustrace Edita Plicková . Ostrava : Amosium, 1994 . 20 s, 60 s . ISBN 80-85498-25-1 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně2000
  Umíš správně odpovědět?

  book

 8. Víš, co čteš? : cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení pro 1.-2. ročník / Helena Šimíčková ; Ilustrace Milan Zezula . Ostrava : Amosium Servis, 1994 . 6, 60 s . ISBN 80-85498-24-3 (brož.) .   [3, currently available 1, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně2000
  Víš, co čteš?

  book

 9. Znáš je z pohádek? : cvičení pro samostatnou práci žáků ve čtení a literární výchově pro 2.-4. ročník / Helena Šimíčková . Ostrava : Amosium, 1994 . 18, 60 s . ISBN 80-85498-26-X (brož.) .   [8, currently available 6, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Prezenčně2000
  Znáš je z pohádek?

  book