Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Šmejkal Petr 1973"
 1. Analýza umělých a přírodních barviv absorpční spektroskopií pro SŠ / Ivona Trejbalová, Petr Šmejkal, Eva Stratilová-Urválková .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 143-148 .
  article

  article

 2. Freeware ve výuce chemie - výhody, nevýhody a zkušenosti / Petr Šmejkal, Václav Martínek .
  In: Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Informační technologie ve výuce chemie. s. 76-86 .
  article

  article

 3. Fyzikálně-chemický experiment s využitím multifunkčního přístroje Pierron infraline graphic / Petr Šmejkal, Eva Stratilová Urválková, Hana Čtrnáctová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 183-189 .
  article

  article

 4. Laboratorní experimenty zaznamenávané přístrojem Infraline Graphic / Eva Urválková, Petr Šmejkal, Hana Čtrnáctová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 396-401 .
  article

  article

 5. Nové hry pro zpestření výuky chemie na SŠ = New games on chemistry for more attractive chemistry education / Petr Šmejkal, Michaela Šmejkalová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 50 .
  article

  article

 6. Porovnání programů pro kreslení chemických objektů a možnosti jejich využití ve výuce = The comparison of some applications for "chemical drawing" and their employement in education / Petr Šmejkal, Olga Kučerová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 41 .
  article

  article

 7. Poznávání vlastností běžných látek prostřednictvím fyzikálně chemického experimentu = Discovering the ordinary substances through physical chemistry experiment / Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal, Hana Čtrnáctová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 42 .
  article

  article

 8. Projekty Přírodovědecké fakulty UK v Praze "www.studiumchemie.cz" a "Cesta k vědě" pro středoškolské učitele chemie a talentované žáky středních škol = "WWW.studiumchemie.cz" and "Cesta k vědě (Route to science)" projects for high school chemistry teachers and talented students at Faculty of Science of Charles University in Prague / Petr Šmejkal ... [et al.] .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 191-199 .
  article

  article

 9. Školní chemické experimentování s pomocí měřicích přístrojů a počítače = School experiments in chemistry using the measuring devices and computer / Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 54 .
  article

  article

 10. Termodynamika - nový elektronicky zpracovaný text pro výuku na SŠ a VŠ = Thermodynamics - new interactive educational materials for high schools and universities / Petr Šmejkal, Martin Bojkovský, Václav Martínek .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 38 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.