Search results

 1. Didaktika předškolního vzdělávání / Eva Šmelová, Michaela Prášilová a kol.  Praha : Portál, 2018 . 229 stran . ISBN 978-80-262-1302-4 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Didaktika předškolního vzdělávání

  book

 2. Imaginativní hra v kontextu konstruktivismu / Eva Šmelová .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 48-55 .
  article

  article

 3. Mateřská škola : teorie a praxe I / Eva Šmelová . Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 . 168 s . ISBN 80-244-0945-3 (brož.) .   [3, currently available 0, at library only 1, Length of Reservation Line 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Prezenčně1000
  Mateřská škola

  book

 4. Možnosti a způsob využití volného času studenty VVŠ PV Vyškov / Eva Šmelová .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 347-350 : 2 tab. .
  article

  article

 5. Pedagogické a psychologické disciplíny z pohledu studentů oboru učitelství pro MŠ / Eva Šmelová .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 53 .
  article

  article

 6. Předpoklady uchazečů ke studiu oboru učitelství pro mateřské školy / Alena Nelešovská, Eva Šmelová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 331-335 .
  article

  article

 7. Terminologie rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jako pedagogický problém / Šmelová Eva .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 76 .
  article

  article

 8. Učitel - aktér edukačního procesu předškolního vzdělávání / Alena Berčíková, Eva Šmelová, Dominika Stolinská a kolektiv  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 77 stran . ISBN 978-80-244-4033-0 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Učitel - aktér edukačního procesu předškolního vzdělávání

  book

 9. Význam výukových cílů při tvorbě školního vzdělávacího programu v mateřské škole / Eva Šmelová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 117-120 .
  article

  article