Search results

Records found: 25  
Your query: Author = "Švarcová Eva 1960"
 1. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce : [sborník z konference] / editoři Boris Iljuk, Eva Švarcová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 92 s . ISBN 978-80-7041-466-8 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce

  book

 2. Didaktické zkušenosti s výukou na vysoké škole / Eva Švarcová .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 87-88 .
  article

  article

 3. Etická výchova a fragmenty z 2. světové války / Eva Švarcová, Václav Dobiáš . Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 . 116 s . ISBN 978-80-7435-256-0 (brož.) .   [5, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně1000
  Etická výchova a fragmenty z 2. světové války

  book

 4. Etická výchova pohledem vysokoškolských studentů / Eva Švarcová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 66-68 .
  article

  article

 5. Etické a psychologo-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí : sborník sdělení z konference Pedagogická fakulta UHK 24. září 2009 / Eva Švarcová, Přemysl Štindl, Boris Iljuk . Hradec Králové : Gaudeamus, 2010 . 138 stran .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 6. Etické školní "normy" pohledem studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové = Ethicalnorms in education as regarded by the students of the Faculty of Education at the University of Hradec Kralove / Eva Švarcová, Jana Andršová, Radek Novotný .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 223-231 .
  article

  article

 7. Etický aspekt kompetencí učitele / Eva Švarcová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 39-40 .
  article

  article

 8. Evaluace ve škole pohledem studentů vysoké školy / Eva Švarcová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 276-280 .
  article

  article

 9. Možnosti etické výchovy ovlivnit vztahy ve skupině / Eva Švarcová .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 142-146 .
  article

  article

 10. Pro prevenci sociálně patologických jevů : jako materiál pro kurz školních metodiků protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů / Eva Švarcová, Robert Čapek (eds.)  Hradec Králové : Gaudeamus, 2002 . 79 stran . ISBN 80-7041-425-1 (brožováno) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Pro prevenci sociálně patologických jevů

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.