Search results

 1. Principles reflection of work with asylum seekers in Slovakia in practical social work / Martina Žáková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 500-502 .
  article

  article

 2. Príprava sociálnych pracovníkov na prácu v multikultúrnom prostredí = Preparation of social workers for work in multicultural environment / Martina Žáková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 66-72 .
  article

  article

 3. Špecifiká vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca v zdravotníctve = Specifics of higher education study program in social work in health care / Martina Žáková, Nadežda Kovalčíková, Miriam Slaná .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 97-104 .
  article

  article

 4. Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti = Collection contributions of the 3rd International conference on Hospice and Palliative Care : Trnava 16.4.2005 / [zostavovateľ Martina Žáková, Nadežda Kovalčíková, Ján Pavlíček] . Bratislava : Oto Németh, 2005 . 348 s . ISBN 80-88949-84-X (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book