Search results

  1. Vybrané kultúrno-spoločenské aspekty prekladu audiovizuálnych textov na Slovensku v európskom kontexte / Ján Želonka .
    In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 59-70 .
    article

    article