Search results

 1. Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove / Pavol Bartík, Štefan Adamčák, Jiří Michal, Ján Kubiš  V Banskej Bystrici : Belianum, 2017 . 107 stran . ISBN 978-80-557-1320-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove

  book

 2. Flexory kolenného kĺbu ako najčastejšie skrátená svalová skupina u žiakov základnej školy / Štefan Adamčák .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 22-27 .
  article

  article

 3. Globálny polohový systém a jeho využitie pri realizácii pohybových aktivít u žiakov základných škôl / Štefan Adamčák a kolektív  Banská Bystrica : Belianum, 2016 . 114 stran . ISBN 978-80-557-1185-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 4. Implementation of physical activities and games using the GPS with the aim to change the attitude of primary school pupils / Štefan Adamčák, Miroslav Nemec, Boris Beťák ; translation: Translation and Interpreting Company, Faculty of Arts, Matej Bel Univesity in Banská Bystrica  Hradec Králové : Gaudeamus, 2017 . 128 stran . ISBN 978-80-7435-693-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Implementation of physical activities and games using the GPS with the aim to change the attitude of primary school pupils

  book

 5. Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnom polohovým systémom (geocaching) : (monografia) / Štefan Adamčák  Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 96 stran . ISBN 978-80-7435-475-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Názory a informovanosť žiakov základných škôl na Slovensku o hravých aktivitách spojených s globálnom polohovým systémom (geocaching)

  book

 6. Názory a postoje učiteľov 2. stupňa ZŠ v regióne SPIŠ na úpolové cvičenia / Š. Adamčák .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 130-134 .
  article

  article

 7. Physical games and education process at the 2nd stage of primary schools : (monograph) / Miroslav Nemec, Štefan Adamčák  Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013 . 183 stran . ISBN 978-83-7490-666-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 8. Positions of primary school pupils towards the physical and sports education and its changes based on physical games compilation : (monograph) / Štefan Adamčák, Anna Kozaňáková  Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013 . 119 stran . ISBN 978-83-7490-667-8 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 9. Stravovacie zvyklosti študentov telesnej výchovy Pf UMB v Banskej Bystrici / Štefan Adamčák .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 74-77 .
  article

  article

 10. Úpolové hry v školskej telesnej výchove / Štefan Adamčák .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 70-77 .
  article

  article