Search results

 1. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  article

  article

 2. Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí / Petr Adamus . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 . 182 stran . ISBN 978-80-7464-661-4 (brožováno) .   [4, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

  book

 3. Etnografie školy jako edukační realita současnosti / Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Adamus, Pavel Mühlpachr  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických výzkumů, 2015 . 115 stran . ISBN 978-80-7510-192-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Etnografie školy jako edukační realita současnosti

  book

 4. Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy : evaluační nástroj hodnocení kvality inkluzivní školy / Petr Adamus  Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015 . 75 stran . ISBN 978-80-7510-163-1 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy

  book

 5. Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků / Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Löfflerová  Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017 . 167 stran . ISBN 978-80-7464-957-8 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku = Primary diagnosis of Asperger syndrome in younger school age / Petr Adamus .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 60-67 .
  article

  article

 7. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015 . 131 stran . ISBN 978-80-7464-798-7 (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  book