Search results

 1. Formování klíčových didaktických kompetencí posluchačů bakalářského pedagogického studia / Pavel Andres .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 11-14 .
  article

  article

 2. Vliv kurikulární reformy na koncepční změny systému vzdělávání v České republice / Pavel Andres .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 8-11 .
  article

  article