Search results

Records found: 6  
Your query: Author = "Bánovčinová Andrea"
 1. Aplikácia vybraných teoretických prístupov pri práci s rodinami ohrozenými chudobou / Andrea Bánovčinová, Jana Levická .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 611-619 .
  article

  article

 2. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci / Jana Levická, Katarína Levická, Veronika Hanzalíková, Andrea Bánovčinová . Trnava : Oliva, 2012 . 237 stran . ISBN 978-80-89332-14-4 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ekosociálne prístupy v sociálnej práci

  book

 3. Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov = Intergenerational relationships in the family from seniors perspective / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 122-127 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 4. Možnosti uplatnenia získaných teoretických poznatkov očami absolventov / Katarína Levická, Andrea Bánovčinová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 478-485 .
  article

  article

 5. Spoplatnenie sociálnych služieb ako potenciálne riziko sociálnej práce / Andrea Bánovčinová, Katarína Levická .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 53-59 : 1 tab. .
  article

  article

 6. Vplyv chudoby na rodinné fungovanie = The impact of poverty on family functioning / Andrea Bánovčinová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 406-412 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.