Search results

 1. Curricular stages of critical thinking implementation in pregradual social workers training II / Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková, Denisa Šoltésová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 53-61 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 2. Kľúčové hodnoty posúdenia životnej situácie klienta / Beáta Balogová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-377 .
  article

  article

 3. Kľúčové kompetencie sociálneho pracovníka a reflexivita v posudzovaní životnej situácie / Beáta Balogová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 294-302 .
  article

  article

 4. Koncepcia disciplíny etika v sociálnej práci / Beáta Balogová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 35-38 .
  article

  article

 5. Kurikulárne etapy implementácie kritického myslenia v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov a pracovníčok = Curricular stages of critical thinking implementation in pregradual social workers training / Beáta Balogová, Denisa Šoltésová, Lenka Kvašňáková .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 399-405 .
  article

  article

 6. Manuál k odbornej a preddiplomovej praxi ako prostriedok portfólia pri nástupe do zamestnania / Beáta Balogová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 54-57 .
  article

  article

 7. Medzigeneračné mosty / Monika Žumárová, Beáta Balogová . [Košice] : Menta media, 2009 . 112 s . ISBN 978-80-89392-08-7 (brož.) .   [12, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0920
  Prezenčně1000
  Medzigeneračné mosty

  book

 8. Posúdenie v socioterapii na pozadí neistej doby = Assessment of sociotherapy in uncertain times / Beáta Balogová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 227-233 .
  article

  article

 9. Prípadová štúdia ako výskumná metóda v sociálnej práci : Výber prístupu ku kvalitatívnej prípadovej štúdii / Lenka Kvašňáková, Beáta Balogová .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 490-496 : 2 tab. .
  article

  article

 10. Reflexivita výskumníčky ako účastníčky komunitného plánovania / Beáta Balogová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 188-193 .
  article

  article