Search results

 1. Edukačný model rozvoja zručností technického zobrazovania / P. Beisetzer  Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, 2012 . 89 stran . ISBN 978-80-555-0627-2 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 2. Navrhovateľská činnosť v edukácii technickej výchovy / Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 19-21 .
  article

  article

 3. Priestorová predstavivosť v kontexte edukačného modelu = Spatial imagination in the context of the educational model / Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 18-22 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 4. Priestorová predstavivosť v kontexte technického kreslenia = Spatial imagination in the context of the technical drawing / Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 23-27 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  article

  article

 5. Samostatná práca edukanta v reflexii aplikácie počitáča / Jana Burgerová, Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 19-25 .
  article

  article