Search results

  1. Hranice geometrie : geometrické a konštruktívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť = Borders of geometry : geometric and constructive tendencies in Slovak art from 1960 to the present / Ľuba Belohradská, Eva Trojanová . Bratislava : Petum, 2009 . 429 s . ISBN 978-80-970160-1-2 (váz.) .   [1, currently available 0]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0010
    Hranice geometrie

    book