Search results

Records found: 17  
Your query: Author = "Bendl Stanislav 1965"
 1. Co musí "mít" dnešní žáci, aby se nevydělovali z kolektivu / Stanislav Bendl .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 17-21 .
  article

  article

 2. Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky / Stanislav Bendl . Praha : ISV nakladatelství, 2004 . 208 s . ISBN 80-86642-14-3 .   [4, currently available 3, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Prezenčně1000
  Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky

  book

 3. Kázeňské problémy ve škole / Stanislav Bendl . Praha : Triton, 2011 . 260 s . ISBN 978-80-7387-436-0 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Kázeňské problémy ve škole

  book

 4. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů : výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání / Stanislav Bendl a kolektiv  V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011 . 554 stran . ISBN 978-80-7290-517-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů

  book

 5. Maturita v pohodě. Český jazyk a literatura / autoři: Dobruše Fajkusová, Eva Hartmanová, Ludmila Morkesová, Dagmar Handová, Pavla Dederová, Jarmila Abrahamová, Jitka Gavendová, Anita Bachorová, Alexandra Julíčková, Eva Frnková, Petr Benda, Stanislav Bendl  Praha : Taktik, 2018 . 146 stran . ISBN 978-80-7563-157-2 (brožováno) . http://www.etaktik.cz/maturita .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Maturita v pohodě

  book

 6. Neukázněný žák : cesta institucionální pomoci / Stanislav Bendl  Praha : ISV nakladatelství, 2004 . 100 stran . ISBN 80-86642-36-4 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Neukázněný žák

  book

 7. Nová maturita : občanský a společenskovědní základ : soubor testovacích úloh pro společnou část nové maturitní zkoušky / [Stanislav Bendl] . Praha : Aleš Skřivan ml., [2005?] . 52 s . ISBN 80-86493-14-8 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Nová maturita

  book

 8. Prevence a řešení šikany ve škole / Stanislav Bendl . Praha : ISV nakladatelství, 2003 . 197 s . ISBN 80-86642-08-9 : .   [10, currently available 6, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0630
  Prezenčně1000
  Prevence a řešení šikany ve škole

  book

 9. Příběh školní šikany : učebnice pro pedagogické pracovníky / Michal Zvírotský, Stanislav Bendl, Magdalena Richterová  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 127 stran . ISBN 978-80-246-4825-5 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Příběh školní šikany

  book

 10. Sociální pedagogika a její antropologické paradigma = Social pedagogy and its anthropological paradigm / Stanislav Bendl .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 61-77 .
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.