Search results

 1. Pracovný čas učiteľa preprimárneho vzdelávania na Slovensku – legislatíve východiská a výskumné zistenia / Mariana Cabanová .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 95-96 + s. 216-222 na CD .
  article

  article

 2. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov / Mariana Cabanová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 31-43 .
  article

  article