Search results

 1. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství / Anna Dandová .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 29-32 .
  article

  article

 2. Postoje žáků zvláštních škol k problematice partnerství, manželství a rodičovství / Anna Dandová .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 89-90 .
  article

  article

 3. Učňové a jejich názor na rodičovství / Anna Dandová .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 97-99 .
  article

  article