Search results

 1. Application of data envelopment analysis for efficiency evaluation in the health services / Martin Dlouhý, Lenka Flusserová .
  In: Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Mathematical methods in economics 2005. s. 58-63 .
  article

  article

 2. Efficiency of national health systems : data envelopment analysis with unobservable measures / Martin Dlouhý .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 156-162 (tištěný sborník), s. 162-168 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  article

  article

 3. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek / Josef Jablonský, Martin Dlouhý . Praha : Professional Publishing, 2004 . 183 s . ISBN 80-86419-49-5 (brož.) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek

  book

 4. Náplň činnosti herního specialisty na dětských odděleních v ČR se zřetelem ke komunikaci s hospitalizovaným dítětem / Jana Dlouhá, Martin Dlouhý, Ladislav Kašpar .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 428-439 .
  article

  article

 5. Poskytování informační sociální opory pracovníky pomáhajících profesí rodičům hospitalizovaného dítěte / Jana Dlouhá, Martin Dlouhý, Ladislav Kašpar .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 478-490 .
  article

  article

 6. Příspěvek k vývoji talentované mládeže s intenzivnějším pohybovým režimem / J. Ryba, M. Dlouhý .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 75-84 .
  article

  article

 7. Specifika komunikace s dětskými hospitalizovanými pacienty v mladším a starším školním věku = Specifics of communication with children's hospitalized patient at younger and older school age / Martin Dlouhý, Jana Dlouhá .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 217-234 .
  article

  article

 8. Útočné herní kombinace družstva žákyň v házené / Pavel Šmíd, Martin Dlouhý .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 143-146 .
  article

  article

 9. Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj aspirace u mládeže se sluchovým postižením / M. Dlouhý .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 252-256 .
  article

  article

 10. Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj pozornosti u mládeže se sluchovým postižením / M. Dlouhý .
  In: Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Optimální působení tělesné zátěže 2008. s. 246-251 .
  article

  article