Search results

Records found: 2  
Your query: Author = "Dohnal František"
 1. Vojenské zdravotnictví v prusko-rakouské válce roku 1866 = Military healthcare during the Prusso-Austrian War of 1866 = Die Wehrmedizin im preussisch-österreichischen Krieg 1866 / František Dohnal .
  In: Královéhradecko. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-72-0. Hradec Králové : Státní okresní archiv : Studijní a vědecká knihovna : Muzeum východních Čech : Galerie moderního umění : Knihovna města Hradce Králové ; Zámrsk : Státní oblastní archiv, 2006. Svazek 3, strana 107-124 .
  article

  article

 2. Vývojové etapy československého a českého vojenského vysokého školství po roce 1945 / František Dohnal .
  In: Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945 [85 s.]. ISBN 978-80-7435-085-6 (brož.) Možnosti a meze výzkumu dějin vysokého školství po roce 1945. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 13-24 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.