Search results

 1. BOZP ako súčasť odborných vedomostí / Melánia Feszterová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 33-37 .
  article

  article

 2. E-learning pri vyučovaní aplikovanej chémie prostredia = E-learning in the education of the applied environmental chemistry / Melánia Feszterová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 13 .
  article

  article

 3. Možnosti využitia e-learningu v chémii bežného života = The possibilities of using e-learning in everyday chemistry / Melánia Feszterová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 19 .
  article

  article

 4. Výsledky hodnotenia študijného predmetu "Aplikovaná chémia prostredia" študentami bakalárského študijného programu Environmentalistika a Ekológia = The evaluation results of study course "Applied environmental chemistry" by students of study programme Environment and Ecology / Melánia Feszterová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 573-582 : 7 grafů .
  article

  article