Search results

Records found: 1  
Your query: Author = "Filipová Svetlana"
  1. Tvorivosť a učiteľ v edukácii predmetov zameraných na rozvoj psychomotorickej zložky osobnosti žiaka / Svetlana Filipová .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 30-33 .
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.