Search results

Records found: 3  
Your query: Author = "Francová Lucie"
 1. Hodnocení pohybových dovedností ve stolním tenisu u jedinců s intelektovými nedostatky a intaktní populace a vliv tréninku na sociální úroveň jedinců = Evaluation of motors skills in table tennis of individuals with intellectual disabilities and intact population and influence of training on social level / Lucie Francová .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK. s. 23-32 .
  article

  article

 2. Komparace změn ukazatelů pohybových dovedností po intervenčním programu stolního tenisu [elektronický zdroj] = Comparison of changes in motor skills indicators after interventional program in table tennis / Lucie Francová .
  In: Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK [1 elektronický optický disk (CD-ROM)]. ISBN 978-80-7041-527-6 (CD-ROM) Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 43-49 : 5 obr. .
  article

  article

 3. Sportovně rekreační aktivity pro osoby se zdravotním postižním [i.e. postižením] jako produkt cestovního ruchu [elektronický zdroj] = Sport and recreation activity for persons with disabilities as tourism product / Lucie Francová .
  In: Sborník referátů z III. konference Lidé v pohybu na téma: Sportovně rekreační aktivity v cestovním ruchu [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-046-7 Lidé v pohybu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 28-31 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.