Search results

Records found: 2  
Your query: Author = "Galbavý Ľudovít"
 1. Alternatívne tresty pre mladistvých páchateľov trestnej činnosti z historického hľadiska až po súčastnosť v SR / Ľudovít Galbavý .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 273-289 .
  article

  article

 2. Vplyv rodiny na páchanie trestnej činnosti rizikovou mládežou / Ľudovít Galbavý .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 94-102 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.