Search results

Records found: 10  
Your query: Author = "Hajerová Műllerová Lenka 1970"
 1. Biologie člověka a zdravotní prevence / Lenka Müllerová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 126 s . ISBN 80-7044-362-6 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Biologie člověka a zdravotní prevence

  book

 2. Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství / Renata Šikulová, Lenka Müllerová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 232 s . ISBN 80-7044-365-0 .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství

  book

 3. Etika a literární text : (zamyšlení nad hodnotami přítomnými ve školním literárním textu) / Lenka Müllerová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. s. 53-57 .
  article

  article

 4. Kompetence koordinátorů kurikula školy / Lenka Hajerová-Müllerová, Jiří Škoda .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 94-97 .
  article

  article

 5. Modelování kurikula / Lenka Hajerová Műllerová, Jan Slavík  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2020 . 193 stran . ISBN 978-80-261-0903-7 (vázáno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Nad proměnami periodik pro děti a mládež na přelomu tisíciletí / Lenka Müllerová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 279-283 .
  article

  article

 7. Reflexe a hodnocení kvality výuky. I. / Jan Slavík, Lenka Hajerová Műllerová, Pavla Soukupová et al.  Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020 . iv, 217 stran . ISBN 978-80-261-0920-4 (vázáno) .   [2, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0020
 8. Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky / [editor Lenka Müllerová] . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002 . 190 s . ISBN 80-7044-458-4 .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 9. Vybrané kapitoly ze školského managementu / Lenka Müllerová, Pavel Doulík . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2001 . 145 s . ISBN 80-7044-374-X .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Vybrané kapitoly ze školského managementu

  book

 10. Základy pediatrie pro studenty učitelství / Lenka Müllerová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2000 . 150 stran . ISBN 80-7044-321-9 (brožováno) .   [2, currently available 1, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Základy pediatrie pro studenty učitelství

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.