Search results

 1. Antropologie cestovního ruchu na FIM UHK - metodologická výzva pro ESP (English for specific purposes) / Hana Horáková .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 33 .
  article

  article

 2. The British Empire : selected chapters I / Hana Horáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 . 183 stran . ISBN 80-7041-548-7 (brožováno) .   [10, currently available 6, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0620
  Prezenčně2000
  The British Empire

  book

 3. Is language the essence of culture? / Hana Horáková .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Vědecký výzkum a výuka jazyků II. s. 45 .
  article

  article

 4. Kultura jako společenskovědní problém / Hana Horáková .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 231-239 .
  article

  article

 5. Kultura jako všelék? : kritika soudobých přístupů / Hana Horáková . Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012 . 318 s . ISBN 978-80-7419-103-9 (brož.) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Kultura jako všelék

  book

 6. Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe / Hana Horáková . Hradec Králové : Gaudeamus, 2007 . 275 s . ISBN 978-80-7041-836-9 (brož.) .   [6, currently available 4, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0400
  Prezenčně2000
  Národ, kultura a etnicita v postapartheidní Jižní Africe

  book