Search results

  1. Sociálně-pedagogická práce s fotbalovými fanoušky, teoretická východiska a (možnosti) praxe v České republice / Václav Hrdlička .
    In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 101-112 .
    article

    article