Search results

 1. Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre SOŠ I-II. / Martina Hrozenská a kolektív . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-8094-361-5 .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre stredné odborné školy I. : sociologické, medicínske a právne aspekty problematiky / Martina Hrozenská a kolektív . Nitra : Fakuta sociálných vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2008 . 130 stran . ISBN 978-80-8094-347-9 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 3. Aktuálne otázky sociálnej gerontológie pre stredné odborné školy II. : sociálne aspekty problematiky / Martina Hrozenská a kolektív . Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UFK v Nitre, 2008 . 135 stran . ISBN 978-80-8094-361-5 (brožováno) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 4. Fenomén hodnôt v práci so staršími ľuďmi / Martina Hrozenská .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 132-139 .
  article

  article

 5. Konštrukcie sexuálnej výchovy u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok / Dagmar Marková, Martina Hrozenská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 122-129 .
  article

  article

 6. Pomoc a kontrola vo vzťahu k nezávislosti staršieho človeka / Martina Hrozenská .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 163-168 .
  article

  article

 7. Praktická príručka pre sociálnych pracovníkov pracujúcich so staršími ľuďmi / [zostavovateľka] Martina Hrozenská a kolektív . [Nitra] : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied, 2009 . 103 stran . ISBN 978-80-8094-474-2 (brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  book

  book

 8. Riziká vnímania a prezentovania starnutia a staroby v postmodernej dobe / Martina Hrozenská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 166-171 .
  article

  article

 9. Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská / Martina Hrozenská a kolektív . Martin : Osveta, [2008] . 180 stran . ISBN 978-80-8063-282-3 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská

  book

 10. Význam štandardov kvality sociálnych služieb v ZSS pre seniorov / Martina Hrozenská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 133-141 .
  article

  article