Search results

 1. Československé dějiny do roku 1918 / Václav Husa . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 . 265 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u4804.pdf .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně2000
  book

  book

 2. Československé dějiny : prozatímní učební text pro gymnásia a střední odborné školy / Václav Husa. 1. část, Do roku 1848 . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972 . 156 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Československé dějiny : učebnice pro třetí (jedenáctý) ročník střední všeobecně vzdělávací školy / Václav Husa . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962 . 294 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u1522.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Československé dějiny : učebnice pro jedenáctý ročník všeobecně vzdělávacích škol / Václav Husa . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961 . 294 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 5. Dějiny Československa . Praha : Orbis, 1961 . 496 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Epochy českých dějin / Václav Husa . Praha : Práce, 1949 . 56 s .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book

 7. Homo Faber : pracovní motivy ve starých vyobrazeních / Václav Husa, Josef Petráň, Alena Šubrtová . Praha : Academia, 1967 . 223 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Katedra výtvarné revize0100
  book

  book

 8. Naše národní minulost v dokumentech : chrestomatie k dějinám Československa / k vydání připravil Václav Husa. I. díl, Do zrušení nevolnictví . Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1954 . 563 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10100
  book

  book

 9. Příspěvky k dějinám třídních bojů v Čechách / redigovali Václav Husa, Josef Petráň. I., Nevolnické povstání r. 1775 . Praha : nákladem Karlovy University, 1955 . 207 s [1] složená mapa .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 10. Význam objevu nejstaršího kostelíka na pražském hradě / [Jaroslav Böhm, František Nečásek, Jan Filip, Václav Husa, Václav Formánek, Jan Pachta, Jaroslav Baum, Jan Eisner, Ivan Borkovský]  Praha : Orbis, 1951 . 113 stran, 1 nečíslovaná strana obrazových příloh, 21 stran obrazových příloh . ISBN (brožováno) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Význam objevu nejstaršího kostelíka na pražském hradě

  book