Search results

 1. Kulturní cestovní ruch v České republice / Liběna Jarolímková, Jiří Vaníček  Praha : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019 . 105 stran . ISBN 978-80-245-2345-3 (brožováno) : .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
 2. Metody výuky odborných předmětů cestovního ruchu na vyšších a vysokých školách [elektronický zdroj] / Liběna Jarolímková .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  article

  article

 3. Návrh jednotné metodiky pro hodnocení přínosu cyklostezek v České republice = Proposal of unified method for evaluating the contribution of cycle routes in the Czech Republic / Liběna Jarolímková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 84-89 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  article

  article

 4. Vztah návštěvníků destinace k certifikovaným regionálním produktům = Visitors' relation to certified regional products / Liběna Jarolímková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 312-317 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article