Search results

 1. Acta sociopathologica VI : sociální patologie - sociální komunikace / [editorka: Iva Jedličková] . Hradec Králové : Gaudeamus, 2021 . 207 stran . ISBN 978-80-7435-821-0 (brožováno) .   [6, currently available 4, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  Prezenčně1000
  book

  book

 2. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie : sborník statí katedry pedagogiky a psychologie / [uspořádali a edičně připravili Iva Jedličková, Vladimír Václavík, Danuše Vašátková] . Hradec Králové : Gaudeamus, 1997 . 161 s . ISBN 80-7041-050-7 (brož.) .   [2, currently available 0, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně2000
  book

  book

 3. Celoživotní učení a školská soustava / Iva Jedličková .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 7-10 .
  article

  article

 4. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů na rozcestí / Jedličková Iva .
  In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 14-18 .
  article

  article

 5. Edukace dospělých jako téma sociální pedagogiky = Adult education as a topic of social pedagogy / Iva Jedličková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 389-395 .
  article

  article

 6. Finance a vzdělávání dospělých = Finance and adult education / Iva Jedličková, Pavel Jedlička .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [470 s.]. ISBN 978-80-7435-366-6 (brož.). S. 389-394 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_1.pdf .
  article

  article

 7. K profesní přípravě mládeže / Iva Jedličková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 247-251 .
  article

  article

 8. Místo andragogiky v přípravě sociálních pracovníků / Iva Jedličková .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 71-74 .
  article

  article

 9. Postoj dospělých k elearningu (příspěvek k jeho mapování) / Iva Jedličková .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 262-269 .
  article

  article

 10. Potenciál formálního vzdělávání dospělých v regionu v kontextu vzdělanostní charakteristiky regionu = Potential of formal education of adults in context of educational characteristics of the region / Iva Jedličková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 318-324 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  article

  article