Search results

 1. úvod do inženýrské psychologie . Praha : Práce, 1970 . 250 s [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 2. Dvě lásky / Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008 . 253 s, [8] s obr příl . ISBN 978-80-7195-153-7 (váz.) : .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Dvě lásky

  book

 3. Emocionální sociální opora a její vliv na zdravotní stav pacientů / Jaro Křivohlavý .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 19-23 .
  article

  article

 4. Hořet, ale nevyhořet / Jaro Křivohlavý . Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012 . 175 s . ISBN 978-80-7195-573-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Hořet, ale nevyhořet

  book

 5. Já a ty : o zdravých vztazích mezi lidmi / Jaro Křivohlavý . Praha : Avicenum, 1986 . 250 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Jak neztratit nadšení / Jaro Křivohlavý . Praha : Grada, 1998 . 131 s . ISBN 80-7169-551-3 : .   [6, currently available 6]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0600
  Jak neztratit nadšení

  book

 7. Rating  5/5, rated 1x
  Jak přežít vztek, zlost a agresi / Jaro Křivohlavý . Praha : Grada, 2004 . 154 s . ISBN 80-247-0818-3 (brož.). ISBN 978-80-247-0818-8 (dotisk : brož.) .   [6, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0510
  Jak přežít vztek, zlost a agresi

  book

 8. Jak si navzájem lépe porozumíme : kapitoly z psychologie sociální komunikace / Jaro Křivohlavý . Praha : Svoboda, 1988 . 235 stran .   [5, currently available 4]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0410
  book

  book

 9. Jak zvládat depresi / Jaro Křivohlavý . Praha : Grada, 2003 . 176 s . ISBN 80-247-0575-3 (brož.) .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Jak zvládat depresi

  book

 10. Jak zvládat depresi / Jaro Křivohlavý . Praha : Grada, 1997 . 125 s . ISBN 80-7169-349-9 : .   [3, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0300
  Jak zvládat depresi

  book