Search results

 1. Botanika pro vyšší třídy středních škol / napsal Jaromír Klika . V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1935 . 276 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u05.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 2. Botanika : učební text pro I. třídu středních škol / Jaromír Klika, Zdeněk Černohorský, Oldřich Strumhaus . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1953 . 223 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u1152.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 3. Botanika : učební text pro I. třídu středních škol / napsali Jaromír Klika, Zdeněk Černohorský, Oldřich Strumhaus . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1950 . 215 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u302.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 4. Klíč k určování našich důležitých rostlin cévnatých samorostlých i pěstovaných / upravil Jaromír Klika . V Praze : Česká grafická unie, 1928 . 399 s .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 10200
  book

  book

 5. Nauka o rostlinných společenstvech : (fytocenologie) / Jaromír Klika Práce Československé akademie věd . Praha : Československá akademie věd, 1955 . 360 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 6. Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a půdoznalství . Praha : Československá akademie věd, 1954 . 773 s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book

 7. Přírodovědecké základy světového názoru : závěr přírodopisného učiva pro nejvyšší třídu středních škol / napsali Jaromír Klika, František Ulrich . V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1936 . 165 s . http://arl.uhk.cz/titulaky/u729.pdf .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Sklad 1 prezenčně1000
  book

  book

 8. Rostlinná sociologie (fytocoenologie) . Praha : Melantrich, 1948 . 380s .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  book

  book