Search results

 1. Dítě a mateřská škola / Soňa Koťátková . Praha : Grada, 2008 . 193 s . ISBN 978-80-247-1568-1 (brož.) .   [4, currently available 3]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Dítě a mateřská škola

  book

 2. Dítě a mateřská škola : co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet / Soňa Koťátková . Praha : Grada, 2014 . 256 s . ISBN 978-80-247-4435-3 (brož.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Dítě a mateřská škola

  book

 3. Hry v mateřské škole v teorii a praxi : význam hry, role pedagoga, cíl hry, soubor her / Soňa Koťátková . Praha : Grada, 2005 . 184 s . ISBN 80-247-0852-3 (brož.) .   [5, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Prezenčně1000
  Hry v mateřské škole v teorii a praxi

  book

 4. Komparace scénářů budoucnosti školství a některých aspektů české mateřské školy / Soňa Koťátková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 39-46 .
  article

  article

 5. Předškolní pedagogika : učebnice pro střední a vyšší odborné školy / Jan Průcha, Soňa Koťátková . Praha : Portál, 2013 . 181 s . ISBN 978-80-262-0495-4 (váz.) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Předškolní pedagogika

  book

 6. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy / Soňa Koťátková ... [a kol.] . Praha : Karolinum, 1998 . 222 s . ISBN 80-7184-756-9 : .   [17, currently available 16, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01600
  Prezenčně1000
  Vybrané kapitoly z dramatické výchovy

  book