Search results

Records found: 3  
Your query: Author = "Kormaníková Eva"
 1. Modernizácia vysokoškolskej výučby stavebno-technických predmetov / Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 71-75 .
  article

  article

 2. Príprava elektronických výučbových materiálov pre predmety statika a pružnosť / Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková, Dagmar Tóthová .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 250-256 .
  article

  article

 3. Zvyšovanie efektívnosti a úspešnosti hodnotenia študentov stavebno-technických predmetov / Eva Kormaníková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 72-76 .
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.