Search results

 1. Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov = Intergenerational relationships in the family from seniors perspective / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová, Iveta Šimčíková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 122-127 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 2. Možnosti využitia kognitívno-behaviorálnych teórií pri práci s klientami trpiacimi poruchami príjmu potravy / Lucia Kováčová, Nadežda Kovalčíková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 93-99 .
  article

  article

 3. Špecifiká vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca v zdravotníctve = Specifics of higher education study program in social work in health care / Martina Žáková, Nadežda Kovalčíková, Miriam Slaná .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.). S. 97-104 .
  article

  article

 4. Zborník príspevkov z 3. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti = Collection contributions of the 3rd International conference on Hospice and Palliative Care : Trnava 16.4.2005 / [zostavovateľ Martina Žáková, Nadežda Kovalčíková, Ján Pavlíček] . Bratislava : Oto Németh, 2005 . 348 s . ISBN 80-88949-84-X (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  book

  book