Search results

 1. Odraz moderních tendencí v didaktice ve výuce na středních odborných školách a učilištích / Milan Kratochvíl .
  In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 49-51 .
  article

  article

 2. Programované učení ve dvojicích / Milan Kratochvíl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [193 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 81-95 : 2 tab. .
  article

  article

 3. K otázce optimální velikosti žákovské skupiny z hlediska didaktické účinnosti při skupinové práci s programovaným textem / Milan Kratochvíl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [120 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. s. 7-19 : 3 tab. .
  article

  article

 4. K otázce zlepšení učebních výsledků v chemii na ZDŠ / Milan Kratochvíl, Zdeněk Šebestík .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [136 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 5-13 .
  article

  article

 5. Komparace dvou modelů programovaného učení v chemii na ZDŠ a jejich didaktický efekt / Milan Kratochvíl, Zdeněk Šebestík .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [143 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 107-120 : 5 tab., il. .
  article

  article