Search results

 1. Dejiny prekladu a prekladania - výzvy a kontexty súčasnej translatológie / Mária Kusá .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 97-103 .
  article

  article

 2. Ruská literatúra 18.-21. storočia / [vedúci autorského kolektívu: Anton Eliáš ; autori: Mária Kusá, Valerij Kupka, Ľubor Matejko, Soňa Pašteková, Andrea Grominová, Zuzana Močková-Lorková, Katarína Mäsiarová, Ivan Posokhin] . Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2020 . 233 stran . ISBN 978-80-224-1813-3 (Veda ; brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Ruská literatúra 18.-21. storočia

  book

 3. Slovenské myslenie o preklade 1970-2009 : bibliografia = Slovak thinking on translation 1970-2009 : bibliography / Veronika Čejková, Mária Kusá . Bratislava : Veda, 2010 . 112 s . ISBN 978-80-224-1169-1 (brož.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Prezenčně1000
  Slovenské myslenie o preklade 1970-2009

  book