Search results

 1. Actes du XIIe Congrès international des sciences préhistoriques et protohistoriques : Bratislava, 1-7 septembre 1991. 1 / rédigé par Juraj Pavúk ; comité de rédaction du 1er tome Marián Fabiš, Ivan Kuzma, Klára Marková  Bratislava : Institut archéologique de l'Académie slovaque des sciences, 1993 . 426 stran . ISBN 80-88709-03-2 (svazek 1 ; brožováno) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0200
  book

  book

 2. Anodos : studies of the ancient world : in honour of Mária Novotná. 2/2002 / [redakcia Klára Kuzmová, Ivan Kuzma, Pavol Hnila] . Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2002 . 338 s . ISBN 80-89074-40-5 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Anodos

  book

 3. Mužla-Čenkov I : osídlenie z 9.-12. storočia / Milan Hanuliak, Ivan Kuzma, Peter Šalkovský ; s príspevkami: V. Turčan, E. Hajnalová, E. Hunková, J. Šteffek, Ľ. Illiášová, J. Konč, M. Vondráková . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1993 . 367 stran, 6 složených listů obrazových příloh . ISBN 80-88709-07-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 4. Mužla-Čenkov II : osídlenie z 9.-13. storočia / Milan Hanuliak, Ivan Kuzma  Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015 . 362 stran, 1 nečíslovaný složený plán . ISBN 978-80-89315-90-1 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Mužla-Čenkov II

  book

 5. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 1998 : zborník referátov zo 17. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu aeneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Dudince 22.-24.9.1998 / Ivan Kuzma (ed.) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1999 . 274 stran . ISBN 80-88709-41-5 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 6. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2001 : zborník referátov z 20. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Liptovská Sielnica 9.-12.10.2001 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002 . 430 stran . ISBN 80-88709-57-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 7. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2004 : zborník referátov z 23. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Skalica 21.-24.9.2004 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2005 . 392 stran . ISBN 80-88709-83-0 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  book

  book

 8. Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007 : zborník referátov z 26. pracovného stretnutia bádatel'ov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska : Michalovce, 24.-27.9.2007 / Ivan Cheben, Ivan Kuzma (editori) . Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008 . 308 stran . ISBN 978-80-89315-06-2 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Otázky neolitu a eneolitu našich krajín - 2007

  book