Search results

 1. Etické kontexty pedagogickej profesie / Slavomír Laca  Brno : Institut mezioborových studií, 2013 . 180 stran . ISBN 978-80-87182-35-2 (brožováno) .   [1, currently available 0]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Etické kontexty pedagogickej profesie

  book

 2. Etické reflexie sociálnej práce v teórii a praxi / Slavomír Laca .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 363-368 .
  article

  article

 3. Identita sociálnej práce v súčasnej spoločnosti / Slavomír Laca .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 126-132 .
  article

  article