Search results

 1. Analýza komunikace výzkum - praxe / Branislav Lacko .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 78-85 .
  article

  article

 2. Bezpečnostní rizika inteligentních automatizovaných soustav / Branislav Lacko .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 197-203 .
  article

  article

 3. Kooperace lidských systémů a automatických soustav / Branislav Lacko .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 80-84 : 2 obr., 1 tab. .
  article

  article

 4. Kritika nesystémového přístupu k jakosti / Branislav Lacko .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 138-142 .
  article

  article

 5. Projektový management podle IPMA / Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv . Praha : Grada, 2009 . 507 s . ISBN 978-80-247-2848-3 (váz.) .   [2, currently available 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Projektový management podle IPMA

  book

 6. Systémový přístup k prognózování v projektovém řízení (zejména s přihlédnutím k projektům automatizace) / Branislav Lacko .
  In: Lidské systémy [174 s.]. ISBN 80-86771-08-3 (brož.) Lidské systémy. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2004. s. 76-79 : 2 obr. .
  article

  article

 7. Technical-organizational culture as a part of technological development of society / Branislav Lacko .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 181-189 .
  article

  article

 8. Virtuální univerzity v informační společnosti / Branislav Lacko .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 91-96 .
  article

  article