Search results

Records found: 32  
Your query: Author = "Levická Jana"
 1. Aplikácia vybraných teoretických prístupov pri práci s rodinami ohrozenými chudobou / Andrea Bánovčinová, Jana Levická .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 611-619 .
  article

  article

 2. Ekosociálne prístupy v sociálnej práci / Jana Levická, Katarína Levická, Veronika Hanzalíková, Andrea Bánovčinová . Trnava : Oliva, 2012 . 237 stran . ISBN 978-80-89332-14-4 (brož.) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Ekosociálne prístupy v sociálnej práci

  book

 3. Etické dilemy sociálnej práce / Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 13-24 .
  article

  article

 4. Etické problémy v sociálnej práci / Zdenka Filová, Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 126-131 .
  article

  article

 5. Etické rozhodovanie ako súčasť vysokoškolskej prípravy sociálnych pracovníkov / Katarína Levická, Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 355-362 .
  article

  article

 6. Etický kontext práce s rodinou / Renáta Iľašová, Jana Levická .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 88-95 .
  article

  article

 7. Identita slovenskej sociálnej práce / Jana Levická a kol.  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015 . 233 stran . ISBN 978-80-8082-872-1 (vázáno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Identita slovenskej sociálnej práce

  book

 8. Imidž sociálnej práce = Image of social work / Dominika Uhnáková, Katarína Levická, Jana Levická .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 46-52 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  article

  article

 9. Issues of contemporary family in the international context / Levická Jana, Truhlářová Zuzana et al. ; [translation: Gabriela Smetanová]  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 137 stran . ISBN 978-80-7435-571-4 (vázáno) .   [16, currently available 14, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK01310
  Prezenčně1000
  Issues of contemporary family in the international context

  book

 10. Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce / Jana Levická, Katarína Levická  Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015 . 187 stran . ISBN 978-80-8082-942-1 (brožováno) .   [1, currently available 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce

  book