Search results

 1. Indukční snímač pro měření velkých střídavých proudů / Lokvenc Jaroslav, Drtina René .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [258 s.]. ISBN 80-7041-424-3 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 125-126 : 2 obr. .
  article

  article

 2. Invertující operační zesilovač s rezistorem ve virtuální nule / Jaroslav Lokvenc, René Drtina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 102-104 : 1 tab., 1 schéma .
  article

  article

 3. Neinvertující derivátor s impedancí ve virtuální nule = A non-inverting derivator with impedance in virtual zero / Lokvenc Jaroslav - Drtina René .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 22 .
  article

  article

 4. Neinvertující operační zesilovač s diferenciálním nesymetrickým vstupem / Jaroslav Lokvenc, René Drtina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 21 .
  article

  article

 5. Toleranční měření rezistorů / Lokvenc Jaroslav, Drtina René .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 102-105 : 1 obr., 1 příl. .
  article

  article

 6. Využití osciloskopu pro demonstrační podporu vyučování : (metodické utřídění výkladu vlastností základních elekrických veličin a jejich prezentace na vzorových modelových úlohách využívajících elektronické zobrazení obrazovkou osciloskopu) / Jaroslav Lokvenc . Hradec Králové : Gaudeamus, 1996 . 63 s . ISBN 80-7041-373-5 : .   [5, currently available 5]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0500
  Využití osciloskopu pro demonstrační podporu vyučování

  book

 7. Zpětnovazební lineární ohmmetr pro měření velkých odporů s měřícím rozsahem 10.5 – 10.9 ? / Zdeněk Kopáček, Irma Kopáčková .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 75-78 : il. .
  article

  article