Search results

 1. 1.Dopis

  Dopis : český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ : (doplňkový cvičný modelový učební text) / Václav Víška, Irena Loudová, Marie Slintáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 57 stran . ISBN 978-80-7041-551-1 (brožováno) .   [15, currently available 13, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01300
  Prezenčně2000
  Dopis

  book

 2. Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy : (slovník) / Kamil Janiš, Irena Loudová, Kamil Janiš ml. . Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 . 84 s . ISBN 978-80-7435-124-2 (brož.) .   [10, currently available 8, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
  Frekventované pojmy z oblasti teorie výchovy

  book

 3. Komunikace : český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ : (doplňkový cvičný modelový učební text) / Irena Loudová, Václav Víška, Marie Slintáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 87 stran . ISBN 978-80-7041-539-9 (brožováno) .   [15, currently available 12, at library only 2]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK01210
  Prezenčně2000
  Komunikace

  book

 4. Lexikální stopa pojmu rodina : využití analýzy sítí, frekvenční analýzy a otevřeného kódování pro výzkum implicitních teorií rodiny / Jiří Haviger, Jana M. Havigerová, Irena Loudová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 . 133 s . ISBN 978-80-7435-429-8 (váz.) .   [3, currently available 2, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
  Lexikální stopa pojmu rodina

  book

 5. Občanství jako východisko pro sociální fungování / Jan Lašek, Irena Loudová, Jindra Vondroušová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 271-278 : 8 tab. .
  article

  article

 6. Procvičujeme češtinu ve škole i doma II : vybraná cvičení / Irena Loudová, Václav Víška . Úvaly : Albra, 2005 . 69 s . ISBN 80-7361-004-3 (brož.) .   [10, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
  Procvičujeme češtinu ve škole i doma II

  book

 7. Průniky etických hodnot žáků 2. stupně základní školy v kontextu kvality života / Irena Loudová, Tomáš Svatoš .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 432-442 : 2 grafy, 1 obr., 3 tab. .
  article

  article

 8. Rodina jako základ vývoje morálky a občanských postojů dětí / Jan Lašek, Irena Loudová . Hradec Králové : Gaudeamus, 2013 . 116 s . ISBN 978-80-7435-335-2 (váz.) .   [12, currently available 9, at library only 1]
  Branch Inaccesible Available Issued Reserved
  Univerzitní knihovna UHK0920
  Prezenčně1000
  Rodina jako základ vývoje morálky a občanských postojů dětí

  book

 9. Sebehodnocení žáků očima žáků / Jana Doležalová, Irena Loudová .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 51-54 .
  article

  article

 10. Škola – rodina a sexuální výchova / Irena Loudová, Kamil Janiš .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 94-98 .
  article

  article